අප හා එක් වන්න

 

නිත්‍ය/ස්වෙච්ඡා නාවික හමුදාවට නාවිකයින් සදහා ඇබෑර්තු                               

 

නිත්‍ය නාවික හමුදාවට ශිල්පීය හා වෘත්තීය වෛද්‍ය නාවිකයන් ස‍ඳහා ඇබෑර්තු

 

බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ පහත සඳහන් නාවික හමුදා කඳවුරුවල දී පැවැත්වේ.

ජ්‍යෙෂ්ඨ මාණ්ඩලික නිළධාරී (බඳවා ගැනීම්)
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ 01
දු.ක : +94112215118

නිළධාරීන් බඳවා ගැනීමේ කාර්යාලය
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ 01
දු.ක : +94112215154

නාවිකයන් බඳවා ගැනීමේ කාර්යාලය
නාවික හමුදා මූලස්ථානය
කොළඹ 01
දු.ක : +94112215162

ශ්‍රීලංනානෞ මහසෙන්
වැලිසර
රාගම
දු.ක : +94112216660

ශ්‍රීලංනානෞ පණ්ඩුකාභය
පූනෑව
මැදවච්චිය
දු.ක : +94262263100

ශ්‍රීලංනානෞ දක්‍ෂිණ
මාගාල්ල
ගාල්ල
දු.ක : +94112218600

 

නිලධාරි පුහුණුව

හැකියාවන්ගෙන් සහ නව ලෝකය දිනා ගැනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් පසු වන ශ්‍රී ලංකීය දූ පුතුන් හට පහත සඳහන් නාවික හමුදා අංශ වලට එක්වීමේ නාවික නිලධාරියෙකු/ නිලධාරිනියක වීමේ ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් උදා වී ඇත.

* විධායක අංශය * සැපයුම් අංශය * නාවික සෙබල අංශය * නීති අංශය
* ඉංජිනේරු අංශය * වෛද්‍ය අංශය * නැවිබඳ කාර්මික අංශය * තොරතුරු තාක්‍ෂණ අංශය
* විදුලි සහ විද්‍යුත් අංශය * දන්ත වෛද්‍ය අංශය * විනයාරක්‍ෂක අංශය * තූර්ය වාදක අංශය


නිලධා‍රීන් පුහුණු කිරීම ප්‍රධාන වශයෙන්ම සිදු කරනු ලබන්නේ ත්‍රිකුණාමලය නාවික හා සාගරික විද්‍යාපීධයේය. මීට අමතරව කෙටි කාලීන/ විශේෂ නිලධාරි පුහුණුව ශ්‍රීලංනානෞ ගැමුණු වැලිසර දී පවත්වනු ලැබේ. මෙම පුහුණුවේදී, පුහුණු කඳවුර තුල සිදුකෙරෙන න්‍යායාත්මක පුහුණුවට අමතරව, නාවික හමුදා නෞකාවන් හා යාත්‍රා වලට අනුයුක්ත කර ප්‍රායෝගික පුහුණුව ලබා දේ.

 
නිලධාරීන් බඳවාගැනීමේ ක්‍රියාවලිය

ශිෂ්‍ය භට නිලධාරි බඳවාගැනීම් (උපාධි පාධමාලාව)

අපොස උසස් පෙළ සමත්ව තිබිය යුතු අතර, විශ්ව විද්‍යාලීය ප්‍රවේශය සඳහා අවම සුදුසුකම් සපුරා තිබිය යුතුය.

ශිෂ්‍ය භට නිලධාරි බඳවාගැනීම් (උපාධි නොවන පාඨමාලාව)

අපොස උසස් පෙළ සමත්ව තිබිය යුතුය.

ස්ථීර නාවික හමුදා සේවය සඳහා ඉඳුරාම බඳවා ගැනීම

පිළිගත් විශ්ව විද්‍යාලයකින් උපාධියක් හිමිකරගෙන තිබීම හෝ වසර 02 ක අත්දැකීම් සමගින් උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාවක් (වසරක) හිමිකරගෙන තිබීම.

ස්වේච්ඡා නාවික හමුදා සේවය සඳහා බඳවා ගැනීම

පිළිගත් විශ්ව විද්‍යාලයකින් උපාධියක් හිමිකරගෙන තිබීම හෝ වසර 02 ක අත්දැකීම් සමගින් උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාවක් (වසරක) හිමිකරගෙන තිබීම.

සේවා ප්‍රවේශ බඳවා ගැනීම

දැනටත් නාවික හමුදා සේවයේ නිරත සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කළ හා නායකත්ව හැකියාවෙන් යුතු නාවිකයින් විශේෂ පුහුණුවකින් පසු අධිකාරියට පත්කිරීමේ ක්‍රමවේදයයි.

 

ශිෂ්‍යභට නිලධාරියකු ලෙස එක්වීමට සම්පූර්ණ කල යුතු සුදුසුකම්

* ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියකු වීම * බර රාත්තල් 110 වීම
* අවිවාහක පිරිමි අයවලුන් වීම * පපුව අඟල් 32 වීම (අවම)
* වයස අවු 18 - 22 අතර වීම * වර්ණ දර්ශණය එස්ටීඩී II
* උස අඩි 5 අඟල් 6 වීම * දුර දර්ශණය 6/6 දෙඇසෙහිම
   
* ශිෂ්‍යභට නිලධාරීන් සඳහා පවත්වන කාර්යක්‍ෂමතා පරීක්‍ෂණය
 

ඉඳුරාම බඳවාගත්/ ස්වේච්ඡා නාවික හමුදා නිලධාරීන් සඳහා තිබිය යුතු සුදුසුකම්

ගැහැණු රාත්තල් 90
* ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියකු වීම * උස පිරිමි 5’ 6”,ගැහැණු 5’ 3”
* අවිවාහක පිරිමි අයවලුන් වීම * පපුව අඟල් 32 වීම - පිරිමි (අවම)
* විවාහක/ අවිවාහක පිරිමි/ කාන්තා අයවලුන් වීම * දුර දර්ශණය 6/6 (දෙඇසෙහිම)
* පපුව අඟල් 32 (අවම) * වර්ණ දර්ශණය එස්ටීසී II
* බර පිරිමි රාත්තල් 115 , ගැහැණු රාත්තල් 90  

මූලික පුහුණුව සාර්ථකව නිමකරන නිලධාරීන් හට පහත උසස් පාඨමාලාවන් විදේශයන්හි දී හැදෑරීමේ අවස්ථාව හිමිවේ.

* තාක්‍ෂණික පාඨමාලා * නාවික සටන් පාඨමාලා
* විශේශඥ පාඨමාලා * නාවික යුධෝපකරණ/ යුධ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ පාඨමාලා
* • කළමනාකරණ පාඨමාලා * මාණ්ඩලික පාඨමාලා
* පරිපාලන පාඨමාලා * • ජාතික ආරක්‍ෂක විශ්වවිද්‍යාලීය පාඨමාලා

විදේශීය පාඨමාලාවන් (ඩාර්ට්මවුත් බ්‍රිතාන්‍ය රාජකිය නාවික හමුදාවේ පුහුණු ඇකඩමිය විසින් මධ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා ලබා දෙන පාඨමාලාව, ඉන්දියාවේදී සහ බංග්ලාදේශයේ ලබා දෙන උප ලුතිනන් තෘතියික පාඨමාලාව) හි පවතින සීමිත පුරපුපාඩු හේතුවෙන් පුහුණු කාලය තුළ දැක්වූ දක්‍ෂතා සැලකිල්ලට ගෙන අදාල තෝරා ගැනීම් සිදු කරනු ලැබේ.

 • සේවා ප්‍රතිලාභ

  ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා නිලධාරීන්ගේ සහ නාවිකයන්ගේ සුභසාධනය මෙන්ම යහ පැවැත්ම ඉහල නැංවීමේ අභිලාෂයෙන් සහ ඔවුන්ගේ චිත්ත ධෛර්ය, ඵලදායිතාව වැඩි කිරීමේ අරමුණ ඇතිව, පහත දැක්වෙන සුභසාධන කාර්යයන් සංවිධානය කර ඇත.

  නොමිලේ ආහාරපාන, නවාතැන්, නිළ ඇදුම් සහ ප්‍රවාහන පහසුකම්

  සියලුම නිලධාරීන් හා නාවිකයන් හට නොමිලේ ආහාරපාන, නවාතැන්, නිළ ඇදුම් සහ ප්‍රවාහන පහසුකම් නොමිලේ හිමිවේ.

  වෛද්‍ය හා දන්ත වෛද්‍ය පහසුකම්

  සියලුම නාවික පුද්ගලයන්ට සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් හට වෛද්‍ය සහ දන්ත වෛද්‍ය පහසුකම් හිමිවේ.

  ක්‍රීඩා

  වෙඩිතැබීම්, රුවල් ඔරු පැදීම් ඇතුළු ඕනෑම ක්‍රීඩාවක් තුලින් ජාත්‍යන්තර තලය දක්වා ගමන් කිරීමේ අවස්ථාව නාවික පුද්ගලයන්ට හිමිව ඇත.

  ණය පහසුකම්

  ප්‍රමාණවත් සේවා කාලයක් සම්පුර්ණ කිරීමෙන් පසු නාවික පුද්ගලයන් හට රාජ්‍ය ණය පහසුකම් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව හිමිවේ.

   
   

  ඇබෑර්තු

   

 
 

නාවිකයකු ලෙස නාවික හමුදාවට එක්වීම

නාවිකයකු ලෙස තම වෘත්තීමය ජීවිතය ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාව හිමිව ඇත.

ශිල්පීය නොවන නාවිකයන්
ශිල්පීය නාවිකයන්
* නාවික * එන්ජින් කාමර ශිල්පී
* කිමිදුම් * ගුවන් විදුලි ශිල්පී
* නාවික සෙබල * විදුලි ශිල්පී
* සංඥා * නැව් කාර්මික ශිල්පී
* තූර්ය වාදක * සිවිල් ඉංජිනේරු ශිල්පී
* ශාරීරික පුහුණු උපදේශක * ස්වයං චලන ශිල්පී
* විනයාරක්ෂක  
* විශේෂ යාත්‍රා බලගනය  
* ප්‍රවාහන සහයක  
* ඉංජිනේරු කාර්මික  
* ඉංජිනේරු කාර්මික නැව් බද  
* ඉංජිනේරු කාර්මික (work service)  
* ඉංජිනේරු කාර්මික (කර්මාන්ත)  
* විදුලි කාර්මික  
* ගුවන් විදුලි කාර්මික  
* ගබඩා සහයක  
* ලිපිකරු  
* ආහාර සහයක  
* නිවාස සහයක  
* වෛද්‍ය සහයක  
* දන්ත වෛද්‍ය සහයක  
* තොරතුරු තාක්ෂණ  

නාවිකයන්ගේ මූලික පුහුණු පාඨමාලා (මාස 06 ක) ශ්‍රීලංනානෞ නිපුන , ශ්‍රීලංනානෞ ශික්ෂා , ශ්‍රීලංනානෞ ගැමුණු (වැලිසර) , ශ්‍රීලංනානෞ රුහුණ (තංගල්ල) සහ ශ්‍රීලංනානෞ විජය (කල්පිටිය) යන පුහුණු මධ්‍යස්ථාන වලදී සිදුකරනු ලබයි. මෙම මුලික පුහුණුවෙන් පසුව “ රැකියාව මත පුහුණුව” සඳහා අදාල නාවිකයින් නෞකා සහ ආයතන වෙත අනුයුක්ත කරනු ලබයි.

 
ශිල්පීය නොවන පුහුණුව

මාස හයක මූලික පුහුණුවෙන් පසු අදාල නාවික ලුද්ගලයින් “රැකියාව මත පුහුණුව” පිනිස නෞකා සහ ආයතන වෙත අනුයුක්ත කරනු ලැබේ. අනතුරුව ඔවුන්ව දේශිය හෝ විදේශිය විශේෂ පුහුණු පාඨමාලා සඳහා යොමු කරනු ලැබේ.

 
ශිල්පීය අංශයේ නාවිකයන් සදහා පුහුණුව

මාස තුනක හෝ 6 ක මුලුක පුහුණුවෙන් පසු දේශියව හෝ විදේශියව ශිල්පීය අංශයේ නාවික පුහුණුව ලබාගැනීමට වරම් හිමිවේ. එම පුහුණු පාඨමාලාව සාර්ථකව නිමකරනු ලබන නාවිකයින් හට නාවික ඉංජිනේරු ඩිප්ලෝමා සහතිකය හිමිකර ගැනීමේ අවස්ථාව උදාවේ.

 
සපුරාලිය යුතු සුදුසුකම්
* ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියකු වීම * බර රාත්තල් 105
* අවිවාහක පුද්ගලයකු වීම * පපුව අගල් 32”
* වයස අවුරුදු 18-22 අතර වීම * දූර දර්ශණය 6/6 දෙපසෙහිම
* උස අවම 5’ 3”  
 
 

සේවා ප්‍රතිලාභ

නොමිලේ ආහාරපාන, නවාතැන්, නිළ ඇදුම් සහ ප්‍රවාහන පහසුකම්

නොමිලේ ආහාරපාන, නවාතැන්, නිළ ඇදුම් සහ ප්‍රවාහන පහසුකම් සියලුම නිලධාරීන් හා නාවිකයන් හට නොමිලේ ආහාරපාන, නවාතැන්, නිළ ඇදුම් සහ ප්‍රවාහන පහසුකම් නොමිලේ හිමිවේ.

වෛද්‍ය හා දන්ත වෛද්‍ය පහසුකම්

සියලුම නාවික පුද්ගලයන්ට සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් හට වෛද්‍ය සහ දන්ත වෛද්‍ය පහසුකම් හිමිවේ.

ක්‍රීඩා

වෙඩිතැබීම් රුවල් ඔරු පැදීම් ඇතුළු ඕනෑම ක්‍රීඩාවක් තුලින් ජාත්‍යන්තර තලය දක්වා ගමන් කිරීමේ අවස්ථාව නාවික පුද්ගලයන්ට හිමිව ඇත.

ණය පහසුකම්

ප්‍රමාණවත් සේවා කාලයක් සම්පුර්ණ කිරීමෙන් පසු නාවික පුද්ගලයන් හට රාජ්‍ය ණය පහසුකම් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව හිමිවේ.