கடற்படை சேவா வனிதா பிரிவின் வருடாந்த வேலைத்திட்டம் 2015

 

மார்ச்

 

ஏப்ரல்

 

மே

 

ஜூன்

 


மகளீர் தின நிகழ்ச்சி
 

கசேவபி புத்தாண்டு வர்த்தக கண்காட்சி

கசேவ சீட்டிழுப்பு

 

கசேவபி வெசாக் நிகழ்ச்சி

 

கசேவபி பொசன் நிகழ்ச்சி

 
         

அக்டோபர்

 

நவம்பர்

 

டிசம்பர்

   


கசேவபி சர்வதேச சிறுவர் தின நிகழ்ச்சி
சர்வதேச முதியோர் தின நிகழ்ச்சி

 

கடற்படை முன்பள்ளி நிகழ்ச்சி
 

கசேவபி நத்தார் கரோல் நிகழ்ச்சி