SLN-image

வாய்ப்புகள்

நீங்கள் வேலை அல்லது புதிய பணியாளர்களைத் தேடுகிறீர்களானால், செயல்முறையை விரைவுபடுத்தவும், அதைச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்தவும் நாங்கள் உங்களுக்கு உதவுவோம்

ஆட்சேர்ப்பு

இலங்கை கடற்படையில் சவாலான கடற்படை வாழ்க்கையில் திறமையான மற்றும் புதுமையான உயர்மட்ட அதிகாரி அல்லது மாலுமியாக மாறுவதற்கான பொன்னான வாய்ப்புக்காக.