தற்போது விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகிறது

“இலங்கை நிரந்தர கடற்படையின் பயிலிளவல் உத்தியோகத்தர்களுக்கான (ஆண்/ பெண்) வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் இப்பொழுது கோரப்படுகின்றன மற்றும் க.பொ.த. (உ/த) பரீட்சையில் தேர்ச்சி பெற்ற மற்றும் பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான குறைந்தபட்ச தகுதி உள்ளவர்கள் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.”

  • கேடட்கள் (ஆண்/ பெண்)

    விஷயம் விண்ணப்பம் அரசிதழ் இப்பொழுது விண்ணப்பியுங்கள்
    கேடட்கள் அதிகாரிகள் (ஆண்/ பெண்)
  • MARITIME DOCTRINE OF SRI LANKA