போர் வீரர்கள்

AT THE GOING DOWN OF THE SUN,
AND IN THE MORNING,
WE SHALL REMEMBER THEM…!


ඉතිරිව සිටිනා අප ලෙස වයසට නොම පැමිණෙති ඔහු ලොව කිසිදා
කාලය හමුවේ නොමියෙති දිරුමට නොම පිරිහෙති ඔහු වසර නිසා
හිරු බැස යද්දී හිරු පායද්දී අප සැම සිහිපත් කරමු ඔවුන්...!

Dedicated, in Gratitude, to our Ships-mates and Comrades-in-arms who sacrificed Life, Limb & Liberty for the Honour of the Navy and the Security of the Nation.

At the going down of the sun and in the morning we shall remember them.

Surname

:

Year

:

Search Fallen Comrades of Sri Lanka Navy using Surname or Surname content.

Fallen Comrades