மாலிமா விருந்தோம்பல் சேவை

சுற்றுலாத் துறையில் வளர்ச்சிப் பாதை மற்றும் சாத்தியமான வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்தி, “மலிமா விருந்தோம்பல் சேவைகள்” தொடங்கப்பட்டது.

திமிங்கிலங்கள் பார்த்தல்

இலங்கை கடற்படையின் பயணிகள் கப்பலான "இலங்கை இளவரசி" புதிய பயணத்தை "திமிங்கல கண்காணிப்பு திட்டத்தை" துவக்கி வைத்தது.

கடற்படை கப்பல்கள் கட்டும் தளம்

இலங்கை கடற்படையின் வழக்கமான மற்றும் தன்னார்வப் படையின் அனைத்து தரவரிசைகளுக்கும் வழங்கப்படும் பதக்கங்கள்

கடற்படை அருங்காட்சியகம்

கடற்படை அருங்காட்சியகம், இந்தியப் பெருங்கடலின் ஓரங்களில் செழித்தோங்கிய கடல்சார் ஆற்றலின் பெருமையை ஆய்வு செய்வதற்கான விரிவான வழிகாட்டியாகும், இது திருகோணமலையில் உள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க கடற்படை கப்பல்துறைக்குள் அமைந்துள்ளது.