නාවික හමුදාධිපති

වයිස් අද්මිරාල්

ප්‍රියන්ත පෙරේරා

දිවිදුන් විරුවන්

"ඉතිරිව සිටිනා අප ලෙස වයසට නොම පැමිණෙති ඔහු ලොව කිසිදා. කාලය හමුවේ නොමියෙති දිරුමට නොම පිරිහෙති ඔහු වසර නිසා. හිරු බැස යද්දී හිරු පායද්දී අප සැම සිහිපත් කරමු ඔවුන්...!"

`

සමුද්‍රීය මෙහෙයුම්

"දේශීය ජල තීරය සුරකිමින්, දැයේ අනාගතය සුරකින"

ජල ශාස්ත්‍රීය සේවය

"ආරක්ෂිත හා සුරක්ෂිත වෙරළබඩ කලාපයක් සහ නාවික ගමනාගමනයක් වෙනුවෙන් නිවැරදි ජලමානක කටයුතු සිතියම් ගත කිරීම"

ප්‍රමුඛ පුවත්

නෞකා බලඇණිය

"දේශයේ නාවික බල ඇණිය, දැයේ ශක්තියයි"

ටෙන්ඩර්

දේශයේ ප්‍රථම ආරක්‍ෂක වළල්ල, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ සැපයුම් කරුවකු වන්න.

අප හා එක්වන්න

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සමඟ ඔබගේ වෘත්තීය ජීවිතය ආරම්භ කරන්න.

Your browser is outdated!

To continue using this site, please update your browser to the latest version.

Supported browsers include:

Thank you!